Previous
Next

KiCA chú trọng tới “sức khỏe” và “thể thao”

Trong việc lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm sự phi thường giữa những điều bình thường, không chỉ nhằm đáp ứng chất lượng, mà còn để trở nên khác thường – đó là triết lý của KiCA. KiCA cam kết tạo ra sản phẩm có kết cấu độc đáo cũng như mang đến những sản phẩm với chất lượng tuyệt vời.

TIN TỨC

ĐƯỢC TIN TƯỞNG SỬ DỤNG BỞI NHIỀU VẬN ĐỘNG VIÊN

C5C8-ylW8AAkeNe

Léa Avazeri

Karate Champion

Hong Le K3 (2)

Hồng Lệ

Marathon Champion

201178981_239322590927062_6349912300797917279_n

Alejandro Sanchez Venegas

Fit Athlete